Reseshopens resevillkor

Allmänna upplysningar

Reseshopen är perfekt för dig som vet precis när och hur du vill resa. Den effektiva bokningsprocessen gör att du kan spara både tid och pengar. För att göra en bokning hos reseshopen.se måste du ha fyllt 18 år.

Kundens ansvar

Som kund är du ansvarig att ta del av resevillkoren före köp. Kontrollera att du erhållit bekräftelse/resehandlingar inom 24h eller nästkommande vardag. Skulle du inte ha fått några resehandlingar ber vi dig kontakta oss omgående.

Det är din skyldighet som resenär att kontrollera att du har giltiga färdhandlingar, pass, visum, visum för mellanlandning, nödvändiga vaccinationer och andra eventuella dokument som krävs.

Du som kund är skyldig att uppge korrekt e-postadress och telefonnummer samt att noga ta del av den information som vi delger dig. Efter beställning och fram till hemkomst bör du bevaka den e-postadress som du angett i bokningen då vi normalt informerar om exempelvis tidtabellsändringar via e-post – vi ansvarar inte för följderna av felaktigt lämnade uppgifter, eller om ditt personliga spamfilter eller andra undermappar sorterar bort e-post vi skickar.

Innan du slutför din bokning och betalar är du som kund skyldig att kontrollera att alla uppgifter såsom datum, tider, resrutt, destination och att alla resenärers namn etc. är korrekta. Alla förnamn och efternamn måste skrivas i den ordning de står i passet och stavningen måste vara identisk.

Din bokning är bindande när den är betald. Vid beställning av flygbiljett gäller de betalningsregler som anges av Reseshopen. Flygbolagets villkor för resan, inklusive villkor för av- och ombokning, gäller.

Flygbolagen styr över antal platser i respektive prisklass och giltighet. Detta ligger helt utanför Reseshopens kontroll och ansvar.

Om du dubbelbokar en flygresa, dvs bokar samma flygavgång fler gånger med samma e-postadress så löper du risk att flygbolaget avbokar alla dina resor utan att kontakta oss eller dig först! Detta gäller även om du redan betalt din resa och/eller har bokat hos olika resebyråer.

De flesta flygbolag erbjuder idag biljettlöst resande med så kallad e-ticket. Din resplan med boknings- och biljettnummer skickas till den e-postadress du angivit vid beställningen. Flygbiljetterna skickas inom 24h från att vi mottagit din betalning eller nästföljande vardag om bokningen sker på helgdag. Om biljetterna inte är dig tillhanda inom rimlig tid ber vi dig skyndsamt att kontakta oss. Reseshopen kan inte ansvara för eventuella brister i postgången.

Bakom Reseshopen finns erfaren och kompetent IATA-utbildad resebyråpersonal som utför kvalitetskontroll, ställer ut flygdokument och ser till att flygbiljetterna skickas i rätt tid.

Undrar du över något? Kontakta oss här

Bokningsregler

Minimum ålder för att göra en bokning hos Reseshopen är 18 år eller med målsmans intyg.

Du kan boka din biljett senast 3 dagar före utresa. Bokningsbekräftelse skickas inom 24 timmar eller nästkommande vardag till den e-postadress du angivit.

Namn och övriga upplysningar

Var noga med att uppge korrekt adress, telefonnummer etc. Stavningen av namn på flygbiljetten måste stämma överens med stavningen i passet. Det är resenärens ansvar att ange och kontrollera korrekta uppgifter gällande namn på samtliga resenärer. Ni som reser med barn ansvarar för att barnens åldrar blir korrekt. Kontrollera att passet är giltigt minst 6 månader efter det datum du planerat att resa hem igen. Det är också viktigt att du kontrollerar med ambassad eller konsulat om det krävs visum till det land du tänker resa till (eller mellanlandar i på vägen).

Resenären är skyldig att lämna korrekta uppgifter under bokningsprocessen samt kontrollera att samtliga uppgifter stämmer i bokningsbekräftelse och/eller i flygbiljetter så fort hen mottagit dessa. Om någon uppgift inte stämmer, ska du omgående informera Reseshopen. Om detta inte sker och det är fel i bokningsbekräftelse och/eller i flygbiljett, som du upptäckt eller borde ha upptäckt, ansvarar inte Reseshopen för händelserna om uppstår till följd av detta. Reseshopen ska, på er begäran och om så är möjligt, korrigera felaktiga uppgifter. Reseshopen har rätt till ersättning för de kostnader korrigeringen medför samt för administrativa kostnader.

Alla angivna flygtider är preliminära, vilket även gäller de tider som medföljer bokningsbekräftelse, dvs. dessa är alltid angivna i lokala tider. Reseshopen uppträder endast som förmedlare åt det eller de flygbolag som utför transporten, ansvarar således inte för flygresans fullgörande eller för eventuella tidtabellsändringar, inställda flyg, förlorat bagage eller andra liknande händelser. Eventuella anspråk med anledning av sådana fel ska därför riktas direkt till flygbolaget.

Vi kan inte hantera bokningar med ensamåkande barn/ungdomar under 18 år på hemsidan utan hänvisar till våra butiker.

Betalningsregler

Slutbetalning erläggs i samband med bokningstillfället. Därefter är bokningen bindande.

Du kan betala med bank-, betal- och kreditkort via Reseshopen . Även med betalsätt Faktura eller delbetalning och då blir bokningen bindande i samband med att du godkänner betalningsvillkoren även om du inte genomfört betalningsöverföringen till Resurs Bank. Vi accepterar kort som utfärdats i länder som är med i EU, Norge och Schweiz.Flygbiljetterna skickas inom 24h från att vi mottagit din betalning eller närmaste vardag om detta infaller en helgdag.

För att skydda dina kreditkortsuppgifter när du bokar resan via Reseshopen använder vi oss av den senaste SSL-teknologin (SSL=Secure Socket Layer). SSL-tekniken är för närvarande den mest använda metoden för att på ett säkert sätt överföra kreditkortsuppgifter och annan känslig information på Internet.

Priser och ändringar

Priserna inkluderar skatter och avgifter som är kända vid bokningstillfället och som ingår i biljetten. I vissa länder kan det tillkomma lokala avgifter och skatter som ska betalas i lokal valuta. Sådana skatter och avgifter ingår inte i biljettpriset. Dessa skatter skall betalas kontant på avrese/ankomstflygplats eller på hotellet. Länderna kan med kort varsel ändra reglerna för dessa skatter.

Vi reserverar oss för tekniska problem och prisfel som ligger utanför vår kontroll samt förbehåller oss rätten att inom 24 timmar eller nästkommande vardag efter bokningstillfället, kontakta beställaren för eventuella förändringar av gjord bokning. I de fall pengar har debiterats kan det ta några bankdagar innan pengarna åter finns på kontot. Observera att detta är bankens regler och inget vi kan påverka.

Om du genomför en bokning vid en tidpunkt då vi inte har möjlighet att slutföra din beställning mot leverantören, förbehåller vi oss rätten att återkomma med eventuell prishöjning eller återbetalning. Detta informeras du om inom 24 timmar eller nästkommande vardag efter bokningstillfället.

Det förekommer att flygbolag vill ändra pris eller andra villkor efter att flygbolaget accepterat ett avtal med beställaren. I sådana fall måste du vända sig direkt till flygbolaget med eventuella krav på ersättning eller hävning. Reseshopen ska om möjligt bistå med ombokning om detta önskas.

Flera flygbolag har på olika priser strikta förköpskrav. Görs bokning vid en sådan tidpunkt så Reseshopen inte har möjlighet att skriva ut dina bokade biljetter i tid, förbehåller sig Reseshopen rätten att återkomma med en prishöjning eller återbetalning. Du informeras i sådant fall inom 24 timmar eller nästkommande vardag om bokningstillfället sker på en helgdag.

Vid eventuellt flygplatsbyte kan det tillkomma transferkostnader som inte ingår i resans pris.

En del flygbolag erbjuder endast Online incheckning före avresa och tar en extra kostnad för incheckning via disk på flygplats. Reseshopen avsäger sig all ansvar om detta är missat av kund och kommer ej hantera reklamationer i dessa fall.

Reseshopen kan inte hållas som ansvarig om det på eller i närheten av resmålet inträffar miljökatastrof, krigshandling, strejk eller annan ingripande händelse som gör att den planerade resan inte går att genomföra.

Avbeställning

Avbeställning av resan skall göras omgående. Vid avbeställning skall resebyrån kontaktas, om kontoret är stängt skall resenären ringa till respektive flygbolag på avreseflygplatsen.

Vid avbokning av resa utan att återbetalningsgaranti tecknats, på det sätt som anges i våra villkor, har du ingen rätt till någon återbetalning (100% kostnad).

Reseshopen ansvarar ej för de texter, information mm som andra parter, t ex leverantörer, bokningssystem eller resemagasin producerar.

I övrigt gäller svenska lagar och förordningar.

Ångerrätten enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59 2 Kap 3§) gäller inte för transporter och relaterade tjänster såsom inkvarteringar.

Kontaktuppgifter och meddelanden från resebyrån

Reseshopen kan behöva komma i kontakt med dig angående t.ex. ändringar i den köpta flygresan. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-postadresser. Du är även skyldig att löpande kontrollera om du har mottagit meddelanden från Reseshopen. Reseshopen ansvarar inte för eventuell skada som uppkommer för resenären vid ändring i den köpta flygresan om Reseshopen på ett korrekt sätt har meddelat resenären om ändringen.

Övrig information

Flyg

Flygresan kan endast utnyttjas på de i flygbiljetten angivna dagarna för ut- respektive hemresa. Flygtider och flygnummer kan ändras med kort varsel. Kontrollera färdhandlingarna noga före avresan. Före hemresa är det nödvändigt att resenären återbekräftar och kontrollerar sin biljett med berört flygbolag senast 72 timmar före avgång, OBS! gäller endast flyg utanför Europa. Detta gäller för såväl hemresa som varje eventuell extrasträcka. Sker ingen återbekräftelse (reconfirmation) riskerar resenären att förlora sin plats samt gå miste om information om eventuella separata flygbiljetter, om en flygförsening eller tidtabellsändring inträffar. Om en sådan resa bokats (separata flygbiljetter) med god tidsmarginal mellan flygen kan varken flygbolag eller Reseshopen hållas ansvariga. Flygbiljetter är personliga och kan inte överlåtas.

För dig som endast vill flyga enkel väg blir det nästan alltid billigare med en tur & retur biljett. Vår rekommendation är därför att du bokar biljetten till det lägsta tur- och returpriset till den destination som du önskar. Viktigt är att du måste infinna dig på avresan som biljetten avser, annars avbokas hela biljetten av flygbolaget. Reseshopen säljer tur- och returresor om inte enkla biljetter har bokats. Det går inte att låta bli att resa på utresan och tro att returresan kan genomföras. Flygbolagen bokar av returresan om inte utresan har genomförts. Om du inte använder utresan blir hemresan automatiskt avbokad (kallas “No show”). Ingen återbetalning eller ombokning är då möjlig. Om du har köpt en tur- och retur biljett men valt två separata biljetter (OBS! Flera biljetter) så hanteras detta som två enkel resor.

Tänk på att det inte alltid är det flygbolag som anges i bokningen som faktiskt utför flygningen då många flygningar utförs med något som heter codeshare, vilket innebär att man har samarbete med ett annat flygbolag som kanske utför flygningen just den dagen.

När resan är betald är inga ändringar/ombokningar av till exempel flygtider eller -dagar tillåtna. Ändringar som innebär annan avreseort, avresedag eller annan resa är att betrakta som avbeställning eller nybokning. Detta gäller dock inte för ombokningsbara businessklassbiljetter.

Reseshopen kan inte hållas ansvarig om flygbolag, oavsett anledning, ställer in flygningar, orsakar förseningar eller förorsakar resenären extrakostnader för övernattningar, hotell med mera.

Om tidtabellsändringen medför en sen ankomst till destinationen ansvarar du själv för att kontakta eventuellt hotell eller hyrbilsfirma om detta. I de fall du bokat en separat anslutningsresa ansvarar vi inte för eventuell utebliven anslutning.

Avreseskatt kan tillkomma och betalas på flygplatsen (oftast gäller det kontant betalning). Exempel på länder som har avreseskatt är: Nya Zeeland 25 NZD, Fiji 20 FJD, Cooköarna 25 NZD, Samoa 30 WST, Niue 20 NZD, Tonga 20 TOP, Hong Kong 100 HKD, Indonesien 150.000 IDR, Vietnamn 14 USD, Filippinerna 550 PHP, Costa Rica 28 USD. Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Vi ansvarar inte för e-post som av någon anledning inte når mottagaren (exempelvis spamfilter)

Paketreseliknande resa

Med paketreseliknande resor avses resor där Reseshopenl sålt en kombination av tjänster som inte utgör en paketresa enligt definitionen i paketreselagen, men kombinationen ändå uppvisar en påtaglig likhet med en paketresa.

Ändringar som avser paketreseliknande resa där hela resans pris är erlagt, är att betrakta som avbeställning och nybeställning.

Pass och visum

Resenären skall vara försedd med giltigt pass (giltigt minst 6 mån efter hemresedatumet). Till vissa resmål krävs även visum. Det är resenärens eget ansvar att hålla sig informerad om gällande regler för visum och vaccinationer i de länder som resenären skall besöka under resan. Detta gäller även när visum krävs vid mellanlandning. Respektive lands ambassad/konsulat skall kontaktas för information. Om du inte har rätt handlingar med dig blir du i sådana fall stoppad redan innan ombordstigning i Sverige. I de fall detta händer finns ingen möjlighet till återbetalning av flygbiljetten och oftast ingen möjlighet till ombokning till annat datum. Det är därför viktigt att du har kontrollerat vad du behöver ha för dokument med dig med respektive lands ambassad innan du betalar din bokade resa. Har du annan eller dubbel nationalitet vänligen kontakta din resesäljare!

Viktig information för resor till/via USA

I god tid (senast 72 h) före inresa till USA måste du ansöka om inresetillstånd via https://esta.cbp.dhs.gov/

Resenärens kontroll av bokad resa / färdhandlingar

Det är resenärens ansvar att omgående vid bekräftelse från Reseshopen kontrollera att bokningen överensstämmer med vad som bokats. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.

Resenären har även skyldighet att själv kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Muntliga löften av inbokningspersonal av väsentlig betydelse för resenären skall för att kunna åberopas vara skriftligen bekräftade.

Hotell

När du bokar på Reseshopen ingår du ett (juridiskt bindande) avtal med det hotell du har valt. Från det att du har genomfört din bokning agerar Reseshopen endast som förmedlare mellan dig och hotellet. Reseshopen överför uppgifterna om din bokning till hotellet i fråga och bekräftar bokningen å hotellets vägnar.

För avbokning följer Reseshopen hotellets avbokningspolicy. Observera att många hotell inte återbetalar något alls efter att bokningen är gjord och att Reseshopen vid avbokning har rätt till ersättning för administrativa kostnader.

Om du räknar med att ankomma sent till hotellet, ansvarar du själv för att informera hotellet om detta. Hotellet har rätt att släppa din bokning om sen ankomst inte anmälts i förväg.

Lokal turistskatt tillkommer och betalas direkt till hotellet. T ex i Europa är det mellan 2-5EUR/person/natt. För övriga världen, kontakta din resesäljare!

Önskemål på hotellen kan aldrig garanteras utan är just önskemål

Bilhyra

För bokning av bil gäller respektive biluthyrares villkor. När du bokar på Reseshopen ingår du ett (juridiskt bindande) avtal med den biluthyrare du har valt. Från att du har genomfört din bokning agerar Reseshopen endast som förmedlare mellan dig och biluthyraren. Reseshopen överför uppgifterna om din bokning till biluthyraren i fråga och bekräftar bokningen å biluthyrarens vägnar.

Vid bokning av hyrbil ansvarar du för att skriva ut och ta med voucher. En voucher är ditt bevis på bokning och betalning och ska uppvisas vid upphämtning. Vid upphämtning måste du lämna ett kreditkort i förarens namn där hyrbilsleverantören reserverar en summa i deposition.

Önskemål om tillval såsom snökedjor, bilbarnstolar eller annat betalas på plats och kan aldrig garanteras. Vid oklarheter vid upphämtning måste du på plats försöka rätta till problemet. Påtalar du inte problemet omgående innebär det att vi inte får chans att hjälpa dig att rätta till felet och då är det svårt att få ersättning när du kommer hem. Du påtalar felet till hyrbilsleverantören eller genom att kontakta det nummer som anges på vouchern.

 

Lokala vägtullar tillkommer och betalas på plats.

För avboking av hyrbil gäller hyrbilsföretagets villkor. Oberoende av hyrbilsföretagets villkor har Reseshopen vid avbokning rätt till ersättning för administrativa kostnader.

Bagage

För exakt information om bagage på din resa hänvisar vi till flygbolagens egna regler och bestämmelser som finns att läsa på respektive flygbolags hemsida. Det är olika regler hos flygbolagen gällande maxstorlek och vikt även för handbagage (vanligaste regeln är max 5 kg och inte större än att man kan lägga det under stolen framför sig).

Många flygbolag tar ut en extra kostnad för bagage. Vid avbokning återbetalar inte flygbolaget kostnaden för ditt bokade bagage.

Reseförsäkring

I sammarbete med GOUDA erbjuder vi ett komplement till er hemförsäkring. Allt för att ni skall vara så trygga som möjligt på er resa.

Krav på försäkringsintyg: Ryssland, Vitryssland, Iran och Kuba kräver ett försäkringsintyg. Kontakta ditt försäkringsbolag för att beställa ett sk. resebevis / försärkingsintyg innan avresa.

Hälso- och sjukvård

Zikavirus förekommer framförallt i länder med tropiskt klimat. WHO:s rekommendationer från september 2016, där alla barnönskande kvinnor och par rekommenderas att inte bli eller försöka bli gravida under 6 månader efter en resa till riskområden, oavsett symtomutveckling.

Presentkort

Presentkort kan köpas i våra resebyråer. Köparen väljer själv värdet på presentkortet fr. 100kr och uppåt. Presentkortet är giltigt 2 år från köptillfället, är opersonliga och kan överlåtas till tredje part. Presentkortet kan inte växlas mot kontanter.

Reklamation/tvister

Eventuella klagomål som ej lyckat åtgärdats direkt på plats eller vid aktuell tidpunkt – då ska reklamation ske inom 10 dagar från resans avslutande och skall vara skriftlig. Reklamationer inkomna till Reseshopen efter detta betraktas ej. Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören/resebyrån visar att felet beror på ett hinder utanför resebyråns kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde undvikit eller övervunnit.

Bokningsmotor

Bokning av plats på reguljära flygbolag görs i reservationssystemet Amadeus, Amadeus Global Travel Distribution S.A. Salvador de Madariaga, 1, E-28027 Madrid, SPAIN. Det är vår plikt att upplysa resenären att dennes uppgifter finns lagrade i Amadeus´s databas i två år räknat från inbokningstillfället.

Hittar du inte vad du söker? Vi hjälper dig skräddarsy din semesterresa!