Skip to main content

Resevillkor

RESEVILLKOR FÖR RESOR KÖPTA HOS RESESHOPEN

 1. Allmänna upplysningar
  För att göra en bokning hos Reseshopen måste du ha fyllt 18 år.Vid kontakt med Reseshopen angående din beställning är det endast du som huvudbokare/beställare som har rätt att göra ändringar i din bokning. Var god ha ordernummer och/eller bokningsnummer till hands vid kontakt.Resehopen ansvarar ej för de texter, information mm som andra parter, t ex leverantörer, bokningssystem eller resemagasin producerar.

  Om det på eller i närheten av ditt resmål inträffar miljökatastrof, krigshandling, strejk eller annan ingripande händelse som gör att den planerade resan inte går att genomföra kan vi som förmedlare inte hållas ansvarig för detta.
   

 2. Kundens ansvar
  Som kund är du ansvarig att ta del av resevillkoren före köp.Kontrollera att du erhållit bekräftelse/resehandlingar inom 24 timmar eller nästkommande vardag. Skulle du inte ha fått några resehandlingar ber vi dig kontakta oss omgående.Innan bokning slutförs och betalas är du som kund skyldig att kontrollera att alla uppgifter såsom datum, tider, resrutt, destination och att alla resenärers namn etc. är korrekta. Alla förnamn och efternamn måste skrivas i den ordning de står i passet och stavningen måste vara identisk.

  Resenären är skyldig att kontrollera så att samtliga uppgifter stämmer i bokningsbekräftelse och/eller i flygbiljetter så fort han eller hon mottagit dessa Om resenären inte meddelar Reseshopen fel i bokningsbekräftelse och/eller i flygbiljett, som resenären upptäckt eller borde ha upptäckt, ansvarar inte Reseshopen för skada som uppstår till följd av detta. Reseshopen ska, på resenärens begäran och om så är möjligt, korrigera felaktiga uppgifter. Reseshopen har rätt till ersättning för de kostnader korrigeringen medför samt för administrativa kostnader. Om felet orsakas av Reseshopen har Reseshopen inte rätt till sådan ersättning.

  Du som kund är skyldig att uppge korrekt e-postadress och telefonnummer samt att noga ta del av den information som vi delger dig. Efter beställning och fram till hemkomst bör du bevaka den e-postadress som du angett i bokningen då vi normalt informerar om exempelvis tidtabellsändringar via e-post- vi ansvarar inte för följderna av felaktiga lämnade uppgifter, eller om ditt personliga spamfilter eller andra undermappar sorterar bort e-post vi skickar.

  Som kund är du skyldig att innan bokning upplysa om viktig information som kan vara avgörande för att du ska kunna genomföra resan.
   

 3.  Betalning 

3.1 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

3.2 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.
3.3 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.
3.4 Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid inkvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift.   

Vi använder Klarna Checkout som betallösning. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du får då en kopia på kreditupplysningen per post.

Klarna Checkout gör det enkelt, flexibelt och tryggt för dig att handla på nätet. Genom att besvara ett par frågor identifierar du dig enkelt och du kan välja den betalmetod som passar dig bäst.
Vilka betalsätt som erbjuds dig kan variera beroende på Klarnas kreditbedömning. De vanligaste betalningsmetoderna är dock faktura, delbetalning, kort, banköverföring eller annan direktbetalning. Allt är lika säkert.

Betalning kan även ske till bankgiro 5709-1837, ange OCR nummer när du betalar.

 

4. Pass, visum och vaccinationer

Som resenär är du själv skyldig att ha giltigt pass, visum, visum för mellanlandning, nödvändiga vaccinationer och andra eventuella dokument som krävs.Vid flygresa utanför Sveriges gränser ska alltid pass, eller inom Schengen-länderna pass eller nationellt id-kort medtagas. Kontakta respektive lands ambassad för mer information. Råd och information som du har nytta av inför och under din utlandsresa finner du på UD:s Reseinformation.Reseshopen påtar sig inte ansvaret för merkostnader som drabbar resenären i samband med att visumansökan avvisats. Det är varje lands respektive ambassad eller konsulat som hanterar visumärenden. Resande som inte har godkända resedokument kan bli nekad ombordstigning eller inresa.

Som resenär är du själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av bristerna i ovan nämnda formaliteter.
 

Förmedling av flygbiljetter

Tillämpningsområde
Avtalet för flygningen tecknas mellan dig som kund och flygbolaget. Reseshopen agerar endast som förmedlare och är därmed inte part i avtalet. Om flygbiljett ingår i en paketresa enligt SFS [2018:1217] lag om paketresor ska dessa villkor inte tillämpas.Avtalets ingående
Resenären ska oavsett beställningssätt få en bekräftelse. Bekräftelsen ska lämnas i pappersform eller skickas i ett elektroniskt meddelande såsom e-post, fax eller sms. I bekräftelsen ska ingå uppgifter om resenärens namn, resmål, avgångs- och ankomsttid, pris samt namn på avtalsslutande flygbolag och det eller de flygbolag som utför flygningen.

Avtalet är bindande för parterna när Reseshopen har bekräftat resenärens beställning enligt föregående stycke.

Överlåtelse av flygbiljett
Flygbiljetter är personliga. Om inte annat särskilt framgår av flygvillkoren är det inte möjligt att överlåta flygbiljetten till annan resenär.

Ansvar
Reseshopen uppträder endast som förmedlare åt det eller de flygbolag som utför transporten. Reseshopen ansvarar således inte för flygresans fullgörande eller för eventuella tidtabellsändringar, inställda flyg, förlorat bagage eller andra liknande händelser. Eventuella anspråk med anledning av sådana fel ska därför riktas direkt mot flygbolaget.

Reseshopen ansvarar för sådana fel som byrån, genom oaktsamhet, orsakat, t.ex. fel i flygbiljett eller felaktig/missvisande information, om inte Reseshopen kan visa att den inte varit oaktsam.

Reseshopen ansvarar för att både resenären och flygbolaget accepterat avtalet, innan bekräftelse om bindande avtal lämnas till resenären.

Priser
Reseshopen reserverar sig för flygbolagens eventuella prisändringar. Vid prisändring efter bokningstillfället, men innan avtalet är bindande, ska Reseshopen kontakta resenären snarast, dock senast inom 24 timmar eller nästkommande vardag efter det att Reseshopen fått kännedom om prisändringen.

Priserna inkluderar skatter och avgifter som är kända vid bokningstillfället och ingår i beställningen.

Det förekommer att flygbolag vill ändra pris eller andra villkor efter att flygbolaget accepterat ett avtal med resenären. I sådana fall måste resenären vända sig direkt till flygbolaget med eventuella krav på ersättning eller hävning. Reseshopen ska om möjligt bistå resenären med ombokning om resenären önskar det.

Lokala skatter kan förekomma, som t ex turistskatt (city tax) eller flygplatsavgift. Dessa bekostas lokalt på egen hand.

Extra kostnader för t ex bagage, platsbokning och check-in kan tillkomma beroende på flygbolag och priskategori. Detta ingår inte i biljettpriset.

Av- eller ombokning
För avbokning, ombokning eller namnändring av flygbiljett gäller flygbolagets regler. Om avbokning, ombokning eller namnändring är tillåten av flygbolaget tillkommer det, utöver den avgift som flygbolaget tar ut, en administrativ avgift som Reseshopen har rätt att ta ut. Avbeställning ska göras omgående och före avresa. Vid avbeställning ska Reseshopen kontaktas, om avbeställning görs utanför Resehopens öppettider ska resenären kontakta respektive flygbolag för avbeställning.

Flygtider/tidtabellsändringar
Samtliga tider anges i alltid i den lokala tiden i varje land. Flygbolagen kan ändra sina tidtabeller med kort varsel. Får Reseshopen information från flygbolaget om tidtabellsändring, ska Reseshopen om möjligt och snarast informera resenären om ändringen.

Resenären ansvarar själv för att kontakta eventuellt hotell eller hyrbilsfirma om ankomst till destinationen försenas.

Reseshopen kan inte hållas ansvarig om flygbolag, oavsett anledning ställer inte flygningar, orsakar förseningar eller förorsakar resenären extra kostnader för till exempel separat anslutningsflyg, hotellövernattningar och liknande. Om resenären drabbas av skada, ska anspråk riktas direkt mot flygbolaget. Resenären är alltid skyldig att kontrollera flygtider hos flygbolaget.

Övrigt Flyg
Om du som resenär har en dubbelbokning kan flygbolaget avboka resorna. Det gäller även om bokningarna är gjorda hos olika resebyråer eller direkt hos flygbolaget. Vi ansvarar inte för avbokningar som flygbolagen gör vid dessa tillfällen och står inte för eventuella merkostnader som kan uppstå.

Resehopen säljer tur- och retur resor om inte enkla biljetter har bokats. Om utresan inte genomförts på en tur- och retur biljett bokar flygbolagen med automatik av returresan. Vi ansvarar inte för eventuella merkostnader som detta kan medföra.

Vid köp av 2 st enkelbiljetter som sätts ihop till en tur- och retur hanteras dessa som 2 separata biljetter och respektive biljetts villkor gäller.

Om du inte infinner dig i tid på rätt plats eller väljer att inte utnyttja hela eller delar av beställningen är ingen återbetalning möjlig.

Avbeställningsskydd
I flygresans pris ingår inte avbeställningsskydd. Avbeställningsskydd tecknas separat och måste tecknas senast i samband med att resan bokas. Reseshopen samarbetar med Gouda försäkringar och deras villkor för avbeställningsskydd gäller.

Reseförsäkring
Vi rekommenderar alla som reser utomlands att ha någon form av reseförsäkring som skydd mot oförutsedda händelser. I resans pris ingår inte reseförsäkring. Detta måste tecknas separat. Reseshopen samarbetar med Gouda försäkringar och deras villkor för försäkring gäller. Var uppmärksam på att vissa länder kräver försäkringsintyg. Detta fås från försäkringsbolaget.

Förmedling av Hotell
När du bokar endast hotell genom Reseshopen agerar resebyrån i detta fall som en förmedlande part och avtalet ingås mellan dig som kund och hotellet. Vid avbokning/ändring av hotell gäller hotelleverantörens villkor. Oberoende av hotelleverantörens villkor har Reseshopen rätt till ersättning för administrativa kostnader.

Förmedling av Hyrbil
När du bokar hyrbil genom Reseshopen agerar resebyrån i detta fall som en förmedlande part och avtalet ingås mellan dig som kund och hyrbilsfirman. Vid avbokning/ändring av hyrbil gäller hyrbilsföretagets villkor. Oberoende av hyrbilsföretagets villkor har Reseshopen vid avbokning rätt till ersättning för administrativa kostnader.

Förmedling av Transfer
När du bokar transfer genom Reseshopen agerar resebyrån i detta fall som en förmedlande part och avtalet ingås mellan dig som kund och transferföretaget. Vid avbokning/ändring av transfer gäller transferföretagets villkor. Oberoende av transferföretagets villkor har Reseshopen vid avbokning rätt till ersättning för administrativa kostnader.

Paketresor arrangerad av annan arrangör än Reseshopen
Vid bokning av paketresa arrangerad av annan arrangör än Reseshopen gäller de betalningsregler som anges av respektive researrangör. Reseshopen agerar i det här fallet endast som förmedlande part och avtalet ingås mellan dig som kund och arrangören. Arrangörens villkor för resan, inklusive villkor för av- och ombokning, gäller. Reseshopen ska innan avtalet blir bindande lämna resenären information om var denne kan ta del av Arrangörens villkor. Sådan information kan exempelvis meddelas genom att Reseshopen lämnar adressen till Arrangörens hemsida.

Resenären ska oavsett beställningssätt få en bekräftelse. Bekräftelsen ska lämnas i pappersform eller skickas i ett elektroniskt meddelande såsom e-post, fax eller sms. I bekräftelsen ska ingå uppgifter om resmål, avgångs- och ankomsttid, pris samt namn på avtalsslutande Arrangör.

Avtalet är bindande för parterna när Reseshopen har bekräftat resenärens beställning enligt föregående stycke, samt resenären har erlagt anmälningsavgift, alternativt slutlikvid.

För att överenskommet pris skall gälla skall betalning ske på det sätt som varje Arrangör bestämt.

Betalning av resa ska ske inom den betalningsfrist som anges vid bokningstillfället och som anges på bekräftelsen. Betalas inte resan inom denna tid hävs avtalet automatiskt och resan avbokas.

Paketresor arrangerade av Reseshopen
Reseshopen följer Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens villkor och rekommendationer för paketresor.

När du bokat en paketresa så har du erhållit ett specifikt pris på flyget och hotellet.  Du kan därför inte avboka en komponent utan att det påverkar hela paketet.

Tvist
Reseshopen och resenären bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Resenären kan vända sig till Hallå konsument och kommunal konsumentvägledning för rådgivning. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform

Fritextsökning