Skip to main content

Covid-19 info

Vi får många frågor gällande resor med anledning av Coronaviruset (covid-19). Vi är väldigt måna om att alla ska känna sig trygga att resa med oss. Vi följer de rekommendationer som ställs av våra myndigheter. Dessa justeras löpande och nya riktlinjer, för allas säkerhet, kan komma med kort varsel. Vi anpassar oss snabbt. Vi arrangerar inga resor till länder som UD avråder att resa till. Vi vill att du ska känna att du är i trygga händer när du reser med oss!

Vad bör jag tänka på som resenär?

Vi rekommenderar alltid att du som resenär inför en resa ser över din hemförsäkring, eventuell reseförsäkring och dess villkor som gäller om en olycka eller sjukdom skulle uppstå.

Alla har ett eget ansvar. Folkhälsomyndigheten tillhandahåller flera goda råd för dig som planerar att resa, dessa rekommendationer är viktiga att följa. Håll avstånd, tvätta händer med tvål och vatten samt använd handsprit ofta. Håll dig gärna uppdaterad på deras hemsida https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

https://www.swedenabroad.se/  hittar du generella råd, ambassadens reseinformation och information om UD:s avrådan som du har nytta av inför och under din utlandsresa 

Europeiska rådet har sammanställt information om rådande restriktioner i EU med tanke på coronaviruset. Läs mer här: reopen.europa.eu/sv

 

Covidbeviset - ditt vaccinationsbevis

Ett covidbevis krävs för de flesta utlandsresor. E-hälsomyndigheten ansvarar för e-tjänsten Covidbevis och utfärdar bevis. Med Covidbeviset kan du enkelt visa att du är vaccinerad mot covid-19. Du kan antingen ansöka digitalt eller via en blankett om du saknar mobilt Bank-ID. Du söker detta via tjänsten Covidbevis. Läs mer här: ehalsomyndigheten.se/covidbevis

 

 

Fritextsökning